SZKOLENIA KOMPUTEROWE – KOMPETENCJE CYFROWE – CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Nabycie kompetencji w zakresie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) i przygotowanie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych na poziomie A zgodnie ze standardem wymagań dla kompetencji informatycznych (Digital Competence Framework – DIGCOMP).

Zakres ramowy szkolenia:

  • Informacja i komunikacja w sieci Internet,
  • Tworzenie treści informatycznych – praca z edytorem tekstów i arkuszem kalkulacyjnym,
  • Bezpieczeństwo w sieciach i w internecie,
  • Rozwiązywanie problemów technicznych,

Czas rozpoczęcia

07:00

2022-10-18

Czas zakończenia

06:00

2022-11-13

Adres

ul Metalowa 4, 60-118 Poznań