Księgowość komputerowa

Kursy odbywają się w trybie ciągłym, jednak na duże zainteresowanie prosimy o zapisy telefoniczne lub poprzez formularz.

Najbliższe terminy:

Generated by wpDataTables

Zapraszamy na szkolenia
Księgowość komputerowa (z obsługą Insert, Płatnik)

Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu obsługi ‘małej’ (prowadzonej na zasadach ogólnych) i  pełnej księgowości z elementami kadr i płac.

Kurs jest przygotowany zarówno dla osób chcących zostać pracownikami księgowymi jak i dla osób pracujących na co dzień na tych stanowiskach. Oprócz  zagadnień teoretycznych z zakresu rachunkowości i finansów kursu dzięki którym słuchacz zapoznaje się z obowiązującymi przepisami i procedurami regulującymi funkcjonowanie działów księgowości, kadr i płac,  duży nacisk jest skoncentrowany na elektronicznej obsłudze systemów Symfonia i Płatnik ZUS.

Całość kursu w laboratorium komputerowym, każdy słuchacz posiada odrębne stanowisko pracy z komputerem. Rzutnik multimedialny obrazujący omawiane zagadnienia.

Podobny program kursu realizowany był podczas szkoleń w ramach projektów finansowanych z EFS:

 • „Znajomośc technik IT źródłem sukcesów przedsiębiorstw/ IT-@kademia”,
 • IT Przewodnik I
 • IT Przewodnik II

które pozwoliły przeszkolić ponad 290 zadowolonych i pracujących w zawodzie osób.

Kurs trwa 50 godz. i będzie zrealizowany podczas 6-10 spotkań w trybie weekendowym lub popołudniowym.

W programie:

Temat zajęć edukacyjnychtreść szkolenia w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnychIlość godzin teoretycznych
Finanse i Rachunkowość
 • Wprowadzenie do rachunkowości
 • Finanse
 • Księgowość
 • Formy opodatkowania
10
Symfonia Mała Księgowość i Symfonia Handel
 • Środowisko pracy
 • Elektroniczna gospodarka magazynowa
 • Fakturowanie
 • Księga przychodów i rozchodów
 • Rejestry VAT
 • Środki trwałe
 • Umowy o pracę
 • Umowy cywilno-prawne
 • Księgowanie wynagrodzeń
 • Rozliczanie zaliczek z pracownikami
 • Raporty kasowe i bankowe
 • Ewidencja przebiegu pojazdu
10
Symfonia Finanse i Księgowość
 • Środowisko pracy
 • Plan kont
 • Bilans otwarcia
 • Kartoteki kontrahentów
 • Kartoteki pracowników
 • Dekretacja
 • Rozrachunki
 • Analizy kont( RZiS, Bilans itp.)
 • Raporty i deklaracje
10
Płatnik ZUS
 • Instalacja i środowisko pracy
 • Ubezpieczeni
 • Dokumenty zgłoszeniowe
 • Dokumenty rozliczeniowe
 • Zestawy
 • Administracja programem
 • Praca z danymi
10
MS-Excel w zastosowaniach księgowych i kadrowo-płacowych
 • Formatowanie danych
 • Formuły i funkcje
 • Sortowanie i filtrowanie danych
 • Wykresy
 • Tabele przestawne
10

Łącznie 50 godz

Koszt uczestnictwa:

Księgowość komputerowa (z obsługą Symfonia, Insert, Płatnik)50 godz.1500 PLN

DOKUMENTY