Sprzedawca

Kursy odbywają się w trybie ciągłym, jednak na duże zainteresowanie prosimy o zapisy telefoniczne lub poprzez formularz.

Najbliższe terminy:

Generated by wpDataTables

Zapraszamy na szkolenia
Sprzedawca / Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych

Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej  do wykonywania zawodu sprzedawca – kasjer.

Wiedza z zakresu towaroznawstwa, handlu i dokumentacji handlowej, organizacji technik sprzedaży, prawa pracy i prawa cywilnego. Podstawy marketingu i reklamy wraz z handlem elektronicznym. Obsługa kas fiskalnych, metkownic, terminali płatniczych i czytników kodów kreskowych wraz z komputerową obsługą procesu sprzedaży i magazynowania.

Umiejętności

Organizacja miejsca pracy, obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych, metkownic, czytników kodów kreskowych. Prowadzenie dokumentacji handlowej, rozrachunkowej oraz magazynowej. Obsługa klienta, nawiązanie i utrzymanie kontaktów z kontrahentami. Komputerowa obsługa procesu sprzedaży, raportów kasowych, zestawień i analiz wraz z prowadzeniem gospodarki magazynowej.

Całość kursu w laboratorium komputerowym, każdy słuchacz posiada odrębne stanowisko pracy z komputerem. Rzutnik multimedialny obrazujący omawiane zagadnienia.

Podobny program kursu realizowany był podczas szkoleń w ramach projektów finansowanych z EFS:

  • „Znajomośc technik IT źródłem sukcesów przedsiębiorstw/ IT-@kademia”,
  • IT Przewodnik I
  • IT Przewodnik II

które pozwoliły przeszkolić ponad 300 zadowolonych i pracujących w zawodzie osób.

Kurs trwa 50 godz i będzie zrealizowany podczas 6 lub 10  spotkań
w trybie weekendowym lub popołudniowym.

W programie:

    Tematy zajęć edukacyjnychLiczba godzin ogółem
Zagadnienia ogólno-ekonomiczne i prawne5
Wiedza o towarach – Towaroznawstwo2
Marketing i reklama3
Handel elektroniczny10
Etyka kupiecka5
Obsługa kas fiskalnych i term.15
Komputerowa obsługa procesu sprzedaży10
             Razem50

Koszt uczestnictwa:

Sprzedawca / Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych50 godz710 PLN
Moduł: Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych

2 dni – 15 godz350 PLN

DOKUMENTY