KURSY DLA BRANŻY TRANSPORTOWEJ

Kursy odbywają się w trybie ciągłym, jednak na duże zainteresowanie prosimy o zapisy telefoniczne lub poprzez formularz.

Kursy w ofercie

Kategoria kursów transportowych skierowana jest w głównej mierze dla kierowców zawodowych, kandydatów na kierowców kategorii B oraz osób zajmujących się obsługą transportu: właścicieli oraz osób zarządzających transportem, ale także dla kandydatów na diagnostów samochodowych.

Zdobądź poszukiwany rynkowo zawód i uprawnienia.

ADR

Kursy ADR – przewozu towarów niebezpiecznych (podstawowy i specjalistyczne)
Rodzaje szkoleń:

  • podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
  • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
  • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1
  • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

Certyfikat Kompetencji Zawodowych (CPC)

CPC

Szkolenie dla osób ubiegających się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym (CPC) odpowiedniego rodzaju (krajowy lub międzynarodowy zarobkowy przewóz osób) zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. Nr 5, poz. 51)

Szkolenia okresowe (KOD 95)

KOD 95

Szkolenia  prowadzone z użyciem oprogramowania wspomagającego proces kształcenia – 35 h w dowolnym tempie. System szkoleń okresowych „35 h w dowolnym tempie” został skonstruowany tak, aby z jednej strony realizować odgórny program szkolenia zgodny z podstawą prawną a z drugiej – dać możliwość w ramach obowiązkowych 35 godzin na dopasowanie treści szkolenia do specjalizacji kierowcy.

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych realizowane jest co 5 lat przez każdą osobę zajmującą się przewozem osób lub rzeczy, która uzyskała:

  • prawo jazdy kat. C uzyskała przed 10.09.2009 r.,
  • prawo jazdy kat. D uzyskała przed 10.09.2008 r.,

lub posiada wcześniej wydane świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Kurs dla kandydatów na kierowców prawa jazdy kat. B

PRAWO JAZDY

Chcesz uzyskać prawo jazdy kategorii B? Zapraszamy do naszego Ośrodka Szkolenia Kierowców w Koninie. Z nami nauczysz się przepisów ruchu drogowego i, przede wszystkim, jeździć samochodem osobowym.

Dysponujemy własnym placem manewrowym, samochodem takim, jaki wykorzystywany jest na egzaminie oraz świetnymi, doświadczonymi instruktorami, którzy bezstresowo przygotują Cię do egzaminu

Szkolenie kandydatów na Diagnostów Samochodowych wykonujących badania techniczne pojazdów

DIAGNOSTA SAMOCHODOWY

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu zewnętrznego oraz pracy na stanowisku diagnosty pojazdów samochodowych (metody kontroli, przyrządy, dokumentacja). Aby uzyskać stosowne uprawnienie diagnostyczne należy ukończyć szkolenie oraz zdać egzamin przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Szkolenie obejmuje 80 godzin zajęć teoretycznych i 37 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w Koninie – siedziba ZDZ, natomiast zajęcia praktyczne na stacji kontroli pojazdów.

NAJBLIŻSZE terminy:

Generated by wpDataTables