KURSY I UPRAWNIANIA ENERGETYCZNE

Kursy odbywają się w trybie ciągłym, jednak na duże zainteresowanie prosimy o zapisy telefoniczne lub poprzez formularz.

Zakres szkoleń i uprawnień:

GAZY – certyfikat dla personelu:
Instalator/Serwisant układów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła – stacjonarnych

Do zdobycia uprawnień F-gazowych zobowiązane są osoby dokonujące kontroli szczelności, odzysku, instalacji, konserwacji, serwisowania, naprawiania lub likwidacji stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła oraz agregatów samochodów ciężarowych – chłodni i przyczep chłodni. 
Dokument ten potwierdza, że spełniają wymagania do pracy w zawodzie do określonej grupy urządzeń.
Szkolenie kierowane jest szczególnie do osób, które zaczynają pracę w branży chłodniczej, jak również do osób, które wciąż chcą poszerzać swoją wiedzę oraz umiejętności i zdobyć odpowiednie uprawnienia. Szkolenie zostało stworzone z niezwykłą starannością i profesjonalizmem wykwalifikowanej kadry, która ogromny nacisk położyła na przygotowanie zajęć praktycznych, podczas których kursanci będą mogli m.in. zamontować klimatyzator typu split, zapoznać się z budową obiegu chłodniczego a także przećwiczyć metody odzysku czynników chłodniczych.

Czas trwania szkolenia zależnie od umiejętności: 1-2 dni.

Grupa G1 – elektryczna:
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną m.in.:

 • 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV;
 • 3. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV;
 • 4. Zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;
 • 5. Urządzenia elektrotermiczne;
 • 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • 10. Aparatura kontrolno–pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1 – 9.

W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno–pomiarowym.

Czas trwania szkolenia zależnie od zakresu: 3-8 dni. Zajęcia odbywają się w dni robocze.

Grupa G2 – ciepłownicza:
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne m.in.:

 • 1.  Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy wyższej niż 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • 2.  Sieci i instalacje cieplne wraz urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW;
 • 3.  Turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • 4.  Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy wyższej niż 50 kW;
 • 5.  Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy wyższej niż 50 kW;
 • 6.  Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy wyższej niż 50 kW;
 • 7.  Sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • 8.  Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100Mg;
 • 9.  Piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW;
 • 10. Aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

 w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień. Zajęcia odbywają się w dni robocze.

Grupa G3 – gazowa:
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 • 2.  Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 • 3.  Urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 • 4.  Sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 • 5.  Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 • 6.  Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 • 7.  Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa;
 • 8.  Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;
 • 10. Aparatura kontrolno–pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–9.

W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień. Zajęcia odbywają się w dni robocze.

terminy:

Generated by wpDataTables