PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Kursy odbywają się w trybie ciągłym, jednak na duże zainteresowanie prosimy o zapisy telefoniczne lub poprzez formularz.

Informacje o kursie "ADR"

Kursy ADR – przewozu towarów niebezpiecznych (podstawowy i specjalistyczne)

Rodzaje szkoleń:

 • podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
 • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
 • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1
 • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

Cel szkolenia:

 • zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas transportu
 • przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku
 • przygotowanie uczestników do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku
 • przygotowanie do egzaminu

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończone 21 lat
 • prawo jazdy kat. B lub kat. C(przewóz w cysternach)
 • wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:

 • Egzamin zewnętrzny przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa.

Wydawane dokumenty:

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ADR.

Czas trwania

 • kurs podstawowy – 18 h + ćwiczenia
 • kurs specjalistyczny – cysterny – 13 h + ćwiczenia
 • kurs specjalistyczny – klasa 1 – 8 h
 • kurs specjalistyczny – klasa 7 – 8 h

Informacje organizacyjne:

 • ze względu na konieczność zgłaszania listy zapisów do UM, zapisy przyjmujemy do 3 dni przed terminem kursu.
 • W celu wstępnego zapisu prosimy o kontakt telefoniczny z Centrum Kształcenia w Koninie lub osobiście ul. Zofii Urbanowskiej 9,
 • zapisy przyjmujemy w trybie ciągłym na terminy szkoleń podane powyżej,
 • szkolenia organizowane są w siedzibie Centrum Kształcenia w Koninie, ul. Zofii Urbanowskiej 9,
 • szkolenia odbywają się przeważnie w trybie: piętek/sobota/niedziela,
 • Parking dla klientów, 
 • Zgłoszenia grup przez zakłady pracy rozpatrujemy indywidualnie (zapraszamy).
Twój certyfikat

DOKUMENTY

NAJBLIŻSZE terminy:

Generated by wpDataTables