URZĄDZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO

Zapisy na kursy odbywają się w trybie ciągłym, jednak na duże zainteresowanie prosimy o kontakt telefoniczne lub poprzez formularz.

O kursach na UTB - Urządzenia transportu bliskiego

Nasze kursy kompleksowo przygotują Cię do uzyskania kwalifikacji do obsługi UTB. Zapisy wprowadzone są w trybie ciągłym na podane poniżej terminy. Prosimy o kontakt telefoniczny dla potwierdzenia chęci uczestnictwa.

Są to Urządzenia Transportu Bliskiego czyli urządzenia które w toku eksploatacji stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego mienia oraz środowiska na wskutek wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu.

Proponujemy konkurencyjne ceny i dostępne terminy.

Obsługujemy zlecenia indywidualne oraz z firm i instytucji. Kurs w części teoretycznej realizowany w naszych salach szkoleniowych lub w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę. Możliwy wariant on-line.

Operator wózka jezdniowego (widłowego)

Kurs przeznaczony dla osób chcących przystąpić do egzaminu UDT pozwalającego uzyskać uprawnienia – świadectwo kwalifikacyjne operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. Najpopularniejszy kurs realizowany w grupie urządzeń transportu bliskiego.  Kursanci po części teoretycznej odbywają zajęcia praktyczne na placu manewrowym. Kurs obejmuje: część teoretyczną i praktyczną, organizację i udział w egzaminie  UDT oraz wydanie uprawnień.

Ważność uprawnień 10 lat.

Operator wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem / z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Kurs przeznaczony dla osób chcących przystąpić do egzaminu UDT pozwalającego uzyskać uprawnienia – świadectwo kwalifikacyjne operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem (popularnie ładowarka teleskopowa) oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia). Kursanci po części teoretycznej odbywają zajęcia praktyczne na placu manewrowym.

Kurs obejmuje: część teoretyczną i praktyczną, organizację i udział w egzaminie UDT oraz wydanie uprawnień.

Ważność uprawnień 5 lat.

Operator podestów ruchomych przejezdnych

Podest ruchomy przejezdny to maszyna przejezdna przeznaczona do przemieszczania osób na stanowiska robocze, na których wykonują prace z platformy roboczej, przy założeniu, że osoby te wchodzą i schodzą z platformy w jej jednym określonym położeniu dostępu; składa się co najmniej z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, wysięgnika i podwozia; może występować w wersji przegubowej lub nożycowej. Kurs kompleksowo przygotowuje do zdania egzaminu UDT. Koszt egzaminu w cenie szkolenia.

Ważność uprawnień 5 lat.

Operator suwnic wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

Kurs jest przeznaczony dla pracowników wykonujących zadania w obszarze transportu pionowego z wykorzystaniem suwnic sterowanych z poziomu roboczego (zerowego) w tym bezprzewodowo.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi suwnicy z poziomu roboczego w  tym bezprzewodowo oraz przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Ważność uprawnień 10 lat.

Operator żurawi przewoźnych i przenośnych HDS

Kurs przeznaczony dla osób chcących przystąpić do egzaminu UDT pozwalającego uzyskać uprawnienia – świadectwo kwalifikacyjne operatora hydraulicznych dźwigów samochodowych – żurawi przewoźnych i przenośnych. 

Posiadane kwalifikacje uprawniają operatora do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych.

Ważność uprawnień 10 lat.

Operator żurawi samojezdnych

Kurs przeznaczony dla osób chcących przystąpić do egzaminu UDT pozwalającego uzyskać uprawnienia – świadectwo kwalifikacyjne operatora dźwigów budowlanych – żurawi.

Zdobyte kwalifikacje uprawniają operatora  do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych.

Ważność uprawnień 5 lat.

Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Kurs jest przeznaczony dla pracowników wykonujących zadania na dźwignicach  przystosowanych do pionowego podnoszenia ładunku najczęściej za pomocą liny lub łańcucha z wykorzystaniem elementu chwytnego zazwyczaj haka.

Ważność uprawnień 10 lat.

terminy i zapisy:

Generated by wpDataTables