BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Podniesienie umiejętności z zakresu języka angielskiego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz Certyfikacja (po zdaniu egzaminu zewnętrznego), potwierdzająca zdobycie określonego stopnia biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie: A1, A2, B1 lub B2.

ESOKJ – ujednolica nazewnictwo kursów językowych, ich poziomy i wymagania. ESOKJ określa wymagania egzaminów certyfikatowych oraz gwarantuje wzajemną uznawalność certyfikatów, dyplomów i zaświadczeń wydawanych przez różne instytucje w różnych krajach.

Poziomy umiejętności wg ESOKJ – poziomy grup szkoleniowych (12 os.) do wyboru:

– Poziom A1 i A2 – poziom podstawowy,

– Poziom B1 i B2 – poziom samodzielności.

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

  • We wsparciu mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące warunki:– osoby pracujące (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno–prawnej, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą),– osoby w wiek: 25-74 lat,– zamieszkujące w województwie wielkopolskim.

Czas rozpoczęcia

08:00

2022-10-01

Czas zakończenia

17:00

2022-10-30

Adres

ul Metalowa 4, 60-118 Poznań