NASZE
CERTYFIKATY

Od 1931 największe stowarzyszenie oświatowe w Wielkopolsce

Zakład Doskonalenia Zawodowego to gwarancja jakości potwierdzona ważnymi certyfikatami.

W ZDZ od ponad 80 lat zajmujemy się prowadzeniem działalności oświatowej w 5 CENTRACH KSZTAŁCENIA oraz 11 OŚRODKACH KSZTAŁCENIA

Zobacz nasze wszystkie certyfikaty!

Zdobywamy certyfikaty – zarówno te przyznawane, jak i potwierdzające wiedzę  naszego zespołu. Do najważniejszych certyfikatów należą wszystkie:

Certyfikat ISO 9001:2015 – Działalność doradcza oraz edukacyjna i szkoleniowa w systemie kursowym.

Certyfikat solidna firma 2002 w Programie Gospodarczo-Konsumenckim BIAŁA LISTA

Potwierdzenie  NC-60106-85 / 22 – Instytut Łukasiewicza Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Urząd Dozoru Technicznego – Zaświadczenie 207/2011/W-J_a | 207/2011/W-P_a | 207/2011/W-U_a | 207/2011/W-N_a

Certyfikat członkostwa Polskiej Izby Firm Szkoleniowych 

AKT POWOŁANIA Regionalnego Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji

Urząd Dozoru Technicznego – Zaświadczenie 207/2011/W-J | 207/2011/W-P | 207/2011/W-U | 207/2011/W-N

Certyfikat dokonania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Nr wpisu 18393

Zawiadomienie o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Zawiadomienie o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Zaświadczenie potwierdzające zmianę wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Akt powołania Komisji Kwalifikacyjnej nr 374