OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO

Zapisy na kursy odbywają się w trybie ciągłym, jednak na duże zainteresowanie prosimy o kontakt telefoniczne lub poprzez formularz.

Operator wózka jezdniowego - informacje o kursie

W skrócie:

Cena: 950 zł z egzaminem (Koszt egzaminu wliczony w cenę zł)
Ilość godzin: 35 godzin (6 dni szkoleniowych)
Uprawnienia: UDT (Urząd Dozoru Technicznego)
Ważność uprawnień: 10 lat (uprawnienia trzeba aktualizować)
Miejsce szkolenia: ZDZ Konin, ul. Z.Urbanowskiej 9

Operator wózka jezdniowego (widłowego)

Kurs przeznaczony dla osób chcących przystąpić do egzaminu UDT pozwalającego uzyskać uprawnienia – świadectwo kwalifikacyjne operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. Najpopularniejszy kurs realizowany w grupie urządzeń transportu bliskiego.  Kursanci po części teoretycznej odbywają zajęcia praktyczne na placu manewrowym. Kurs obejmuje: część teoretyczną i praktyczną, organizację i udział w egzaminie  UDT oraz wydanie uprawnień.

Egzamin wliczony jest w cenę szkolenia i ustalany możliwie jak najszybciej po zakończeniu kursu.

Cel kursu:

teoretyczne i praktyczne przygotowanie do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków oraz do bezpiecznego użytkowania i wymiany butli z gazem w wózkach z napędem gazowym.

Tematyka zajęć:

  • Wiadomości o dozorze technicznym
  • Typy stosowanych wózków jezdniowych
  • Budowa wózka
  • Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy
  • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
  • BHP
  • Zajęcia praktyczne
  • Bezpieczna wymiana butli

Cena szkolenia: 950,00 zł z egzaminem UDT

Szczegółowe informacje i zapisy:

ZDZ CK Konin ul. Z. Urbanowskiej 9
tel. 63 242 08 96 w.302 lub 571 229 302 e-mail: kursy@zdz.konin.pl

terminy i zapisy:

Generated by wpDataTables