AutoCAD / Inventor

Kursy odbywają się w trybie ciągłym, jednak na duże zainteresowanie prosimy o zapisy telefoniczne lub poprzez formularz.

Najbliższe terminy:

Generated by wpDataTables

Zapraszamy na szkolenia
Kurs AutoCAD / Inventor – Komputerowe Wspomaganie projektowania

Kurs dotyczy obsługi i projektowania w AutoCAD – najpopularniejszym edytorze grafiki inżynierskiej – rysunku technicznego – programu klasy CAD (Computer Aided Design) – Komputerowego wspomagania projektowania.

Program kursu zakłada kompleksowe omówienie technik i zasad pracy w programie pozwalając słuchaczowi po zakończeniu kursu rozpocząć samodzielną pracę w programie.

Poziom kursu określamy jako średnio zaawansowany, nie zakładamy natomiast aby słuchacz chcąc wziąć udział w kursie musiał posiadać jakąkolwiek umiejętności związane z AutoCAD.

Wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera.

Podobny program kursu realizowany był podczas szkoleń w tamach projektu „Znajomośc technik IT źródłem sukcesów przedsiębiorstw”, który pozwolił przeszkolić ponad 300 osób z branż: poligrafii, grafiki, architektury i innych inżynieryjnych, technicznych i projektowych.

Kurs trwa 60 godz i będzie zrealizowany podczas 12 popołudniowych spotkań (najczęściej 2x/tydzień).

W programie:

Lp.Ramowy plan szkoleniaZakres tematyczny
1Wiadomości podstawoweWiadomości podstawowe i wprowadzenie do programu
Jednostki, układy współrzędnych, jednostki, wskazywanie obiektów
Otwieranie, tworzenie nowego rysunku, zapis
2Podstawowe i uzupełniające obiekty Autocad’aPodstawowe obiekty Autocada:

 

Jednostki – JEDN, Granice rysunku – GRANICE, Podstawowe obiekty, Odcinek linii prostej – LINIA, Punkt – PUNKT, Okrąg – OKRĄG, Łuk – ŁUK, Polilinia – PLINIA, Automatyczne tworzenie polilinii – OBWIEDNIA

Uzupełniające obiekty Autocada:

Elipsa – ELIPSA, Prostokąt – PROSTOK, Wielobok – WIELOBOK, Chmurka rewizyjna – REVCLOUD, Pierścień – PIERŚCIEŃ, Trasa – TRASA, Szkic – SZKICUJ, Obszar – OBSZAR, Splajn – SPLAJN, Multikinie, Linie konstrukcyjne – PROSTA i PÓŁPROSTA

3Właściwości obiektów Autocad’aWłaściwości obiektów Autocada
Oglądanie rysunku
4Modyfikacje rysunku i wybieranie obiektówTechniki modyfikacji rysunku i wybierania obiektów:

 

Kopiowanie, rozmieszczanie, selekcje, grupy

5NapisyNapisy:

 

Napisy proste, Rysowanie napisu,
Akapit tekstowy,
Tworzenie akapitu
Edytor napisów,
Wcięcia i tabulatory , Wyrównywanie, Znaki specjalne,
Wyszukiwanie i zastępowanie,
Edycja ułamków,

Rysowanie precyzyjne:

Skok i węzły – USTAWIENIARYS, Skok – SKOK, Siatka węzłów – SIATKA, Tryb ortogonalny – ORTO.

6Wskazywanie obiektówWskazywanie obiektów:

 

Współrzędne punktów wpisywane z klawiatury, Punkty charakterystyczne obiektów, Wskazywanie punktów charakterystycznych, Automatyczna lokalizacja punktów charakterystycznych – OBIEKT, Śledzenie (tymczasowe linie konstrukcyjne), Śledzenie punktów charakterystycznych ŚLEDZENIE

Opcje śledzenia punktów charakterystycznych, Prosta – PROSTA

Półprosta – PÓŁPROSTA, Sterowanie skokiem, siatką węzłów, trybem ortogonalnym i lokalizacją punktów charakterystycznych z linii poleceń

Anulowanie poleceń, Polecenia COFAJ, ODTW”RZ i WODTWÓRZ

Odwołanie ostatniego polecenia – C, Anulowanie odwołania polecenia – ODTWÓRZ, Odwoływanie poleceń – COFAJ, Uchwyty, Opcje wspólne

Rozciąganie, Przesuwanie, Obracanie, Zmiana wielkości, Odbicie lustrzane.

Warstwy:

Sterowanie warstwami, Sortowanie warstw, Wybór warstwy obiektu, Stan i właściwości warstw, Usuwanie warstw, Interakcje obiektów i warstw,

7WymiarowanieWymiarowanie wiadomości podstawowe:

 

Wymiary liniowe, Wymiar dopasowany, Wymiarowanie promienia, Wymiarowanie średnicy, Środek i linie środkowe, Wymiarowanie kątów,  Łańcuch wymiarowy od linii bazowej,  Szeregowy łańcuch wymiarowy, Szybkie wymiarowanie

Style wymiarowe:

Sterowanie stylami wymiarowymi, Modyfikacja stylu wymiarowego, Porównanie stylów wymiarowych, Napis wymiarowy, Jednostki podstawowe, Jednostki dodatkowe, Tolerancje,

Wymiary w rzutniach przestrzeni papieru, Wymiarowanie elementów modelu w przestrzeni papieru.

8Rysunek aksonometryczny, regiony, multilinieRysunek aksonometryczny, regiony, Multilnie:

 

Wzory kreskowania, rysunek prototypowy:

9BlokiBloki:

 

Definiowanie, Wstawianie bloków ,Wczytywanie bloku z dysku, Wstawianie bloku pochodzącego z innego rysunku, Wstawianie bloków za pomocą palety narzędzi

Zmiana właściwości bloku w palecie, Przezroczystość i autoukrywanie palety, Tworzenie nowych palet i dodawanie do nich bloków

Przykład definiowania i wstawiania bloku, Definiowanie bloku

Atrybuty:

Tworzenie atrybutów – ATRDEF, Tworzenie i wstawianie bloków z atrybutami, Edycja atrybutów (1020), Zmiana wartości atrybutów – CECHY, Edycja definicji atrybutu – ODTEKST, Edytor atrybutów – RATRRED, Edycja wartości atrybutów – ATRRED

10DrukowanieDrukowanie:

 

Wydruk, Podgląd wydruku, Ustawienia urządzenia drukującego, Ustawienia kreślenia, Skala wydruku, Chowanie linii niewidocznych na wydruku, Jak drukować duże rysunki na drukarce małego formatu, Ustawienia strony, Menedżer urządzeń drukujących, Dodanie nowego urządzenia drukującego, Edytor konfiguracji urządzenia drukującego, Import plików PCP i PC2, Kolor tła podglądu wydruku, Oznaczanie wydruków, Rozmieszczenia wydruku, Włączanie przestrzeni papieru, Ustawienia strony, Import ustawień strony, Kreator rozmieszczeń wydruku , Rozmieszczenia wydruku, Tworzenie nowych arkuszy rozmieszczeń wydruku, Wczytanie arkuszy z innego rysunku, Usuwanie arkuszy, Łączenie arkuszy, Rzutnie, Tworzenie rzutni, Widok w rzutniach, Edycja obiektów, Odczytanie współczynnika skali rzutni, Synchronizacja współczynników powiększenia w rzutniach – VPSYNC, Blokada skali powiększenia w rzutni, Sterowanie widocznością warstw za pomocą menedżera warstw, Widoczność warstw w rzutniach, Włączanie i wyłączanie rzutni, Przycinanie rzutni, Chowanie linii niewidocznych w rzutni, Widoczność ramek rzutni, Przenoszenie obiektów między przestrzenią modelu i papieru, Dopasowanie widoku w rzutni – ALIGNSPACE, Obracanie zawartości rzutni, Właściwości rzutni – CECHY, Edycja rzutni za pomocą uchwytów, Jednorodne skalowanie linii nieciągłych w rzutni

Usuwanie rzutni, Przypisanie tabeli stylów wydruku do rzutni, Przeliczanie odległości pomiędzy przestrzenią modelu a przestrzenią papieru, Polecenie –RZUTNIE, Tworzenie rzutni i sterowanie nimi – WWIDOK, Konfiguracja rysunku – MVSETUP

Rodzaje stylów wydruku, Zmiana stylu wydruku, Bieżący styl – STYLWYDRUKU, Edycja tabeli stylów, Wyświetlanie stylów wydruku na ekranie, Tworzenie tabeli stylów (Dołączanie tabeli stylów wydruku

Menedżer tabel stylów wydruku, Automatyczny wydruk, Dodanie nowego rysunku do listy, Usunięcie rysunku z listy, Wczytanie listy plików, Zapis listy plików, Rozpoczęcie wydruku, Wydruk próbny, Rozmieszczenie wydruku, Ustawienia strony, Urządzenie drukujące, Ustawienia wydruku.

Informacje o obiektach:

Zapytania, Odległość – ODLEG, Pole powierzchni i obwód – POLE

Współrzędne punktu – ID, Wyświetlanie listy wszystkich obiektów – BDLISTA, Wyświetlanie listy i właściwości wybranych obiektów – LISTA, Informacje o elementach bloku lub odnośnika – XLIST, Parametry fizyczne brył i regionów – PARAMFIZ, Status rysunku – STAN, Informacje na temat czasu i stoper – CZAS, Naprawianie uszkodzonych rysunków, Naprawianie rysunku – NAPRAW, Kopia bezpieczeństwa.

 

Koszt uczestnictwa:

NazwaCzasCena podstawowa
Projektowanie 2D w Auto CAD p160 godz890 PLN

Moduły dostępne dodatkowo
  
Projektowanie 3D w Auto CAD p13 dni – 24 godz690 PLN
Projektowanie 3D w Auto CAD p23 dni – 24 godz690 PLN
Produkty AutoDESK:
– Inventor
– 3ds MAX
– Architecture
– Revit
etc…
szkolenie projektowane na zamówieniedo uzgodnienia

Opłaty możliwe do wniesienia w układzie ratalnym 25%.

DOKUMENTY