OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH

Zapisy na kursy odbywają się w trybie ciągłym, jednak na duże zainteresowanie prosimy o kontakt telefoniczne lub poprzez formularz.

OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH

W skrócie:

Nazwa kursu: OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH
Cena: 1100 zł z egzaminem (Koszt egzaminu wliczony w cenę kursu)
Ilość godzin: 28 godzin (ok. 4 dni szkoleniowych)
Uprawnienia: UDT (Urząd Dozoru Technicznego)
Ważność uprawnień: 5 lat ( min. 3 miesiące przed upływem terminu ważności należy przedłużyć bezpłatnie ważność uprawnień).
Miejsce szkolenia: ZDZ Konin, ul. Z.Urbanowskiej 9

Obsługa podestów ruchomych przejezdnych - opis kursu

Zapraszamy na kurs:  Obsługa podestów ruchomych przejezdnych

Szkolenie przygotowuje uczestnika do egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i do uzyskania (po zdanym egzaminie) uprawnień do obsługi podestów ruchomych przejezdnych.

Warunki stawiane kandydatom:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie min. podstawowe lub gimnazjalne
  • dobry stan zdrowia, który umożliwia podjęcie pracy na stanowisku operatora podestów ruchomych przejezdnych.

Podesty ruchome przejezdne (inaczej zwane podnośnikami koszowymi, zwyżkami, nożycówkami) to urządzenia dźwignicowe, które stosuje się do podnoszenia i załadunku na odpowiedniej wysokości, używając przy tym platformy.

Zapraszamy na kurs osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych o nowe umiejętności i uprawnienia.

Cena szkolenia: 1100,00 zł  wraz z egzaminem UDT

Szczegółowe informacje i zapisy:

ZDZ CK Konin ul. Z. Urbanowskiej 9
tel. 63 242 08 96 w.302 lub 571 229 302 e-mail: kursy@zdz.konin.pl

terminy i zapisy:

Generated by wpDataTables