OBSŁUGA ŻURAWI PRZENOŚNYCH I PRZEWOŹNYCH HDS

Zapisy na kursy odbywają się w trybie ciągłym, jednak na duże zainteresowanie prosimy o kontakt telefoniczne lub poprzez formularz.

OBSŁUGA ŻURAWI PRZENOŚNYCH I PRZEWOŹNYCH HDS

W skrócie:

Nazwa kursu: OBSŁUGA ŻURAWI PRZENOŚNYCH I PRZEWOŹNYCH HDS

Cena: 1200 zł z egzaminem (Koszt egzaminu wliczony w cenę kursu)
Ilość godzin: 28 godzin (ok. 4 dni szkoleniowych)
Uprawnienia: UDT (Urząd Dozoru Technicznego)
Ważność uprawnień: 5 lat (min. 3 miesiące przed upływem terminu ważności należy przedłużyć bezpłatnie ważność uprawnień).
Miejsce szkolenia: ZDZ Konin, ul. Z.Urbanowskiej 9

OBSŁUGA ŻURAWI PRZENOŚNYCH I PRZEWOŹNYCH HDS - opis kursu

Zapraszamy na kurs:  OBSŁUGA ŻURAWI PRZENOŚNYCH I PRZEWOŹNYCH (HDS).

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi żurawi przenośnych i przewoźnych.

Warunki stawiane kandydatom:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie min. podstawowe lub gimnazjalne,
  • dobry stan zdrowia, który umożliwia podjęcie pracy na stanowisku operatora.

HDS czyli żurawie przewoźne (zamontowane na pojazdach, które mogą być przemieszczane z miejsca na miejsce) i przenośne (zazwyczaj montowane na ciężarówkach lub samochodach dostawczych) służą do załadunku i rozładunku towarów.

Zapraszamy na kurs osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych o nowe umiejętności i uprawnienia.

Cena szkolenia: 1200,00 zł  wraz z egzaminem UDT

Szczegółowe informacje i zapisy:

ZDZ CK Konin ul. Z. Urbanowskiej 9
tel. 63 242 08 96 w.302 lub 571 229 302 e-mail: kursy@zdz.konin.pl

terminy i zapisy:

Generated by wpDataTables