OPERATOR
KOPARKO-ŁADOWARKI

Kursy rozpoczynają się cyklicznie, średnio raz na miesiąc! Ze względu na duże zainteresowanie prosimy o zapisy telefoniczne lub poprzez formularz.

Informacje o kursie "Operator koparkoładowarki"

Kurs „Operator koparko-ładowarki”

Kurs na koparko-ładowarki w miejscowości Konin – szybkie terminy, wieloletnie doświadczenie, wysoka zdawalność egzaminów. Jeśli chcesz zdobyć uprawnienia operatora maszyn budowlanych: koparkoładowarki, ładowarki, koparki – zgłoś się do ZDZ w Koninie. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, dogodnym dla większości pracujących.

Operator koparko-ładowarki to osoba obsługująca maszynę do robót ziemnych. Bardzo często jest jednocześnie operatorem koparki i spycharki, ponieważ oferowane na rynku kursy łączą w sobie możliwość uzyskania uprawnień na te typy pojazdów. Osoba zatrudniona w tym zawodzie pracuje najczęściej na budowach obiektów i dróg albo w składach materiałów sypkich, gdzie koparko-ładowarka służy do wykonywania czynności przeładunkowych. 

Praca na stanowisku operatora koparko-ładowarki nie jest skomplikowana, jednak dobrze, aby kandydaci, chcący pracować w tym zawodzie mieli odpowiednie predyspozycje – byli odpowiedzialni, spostrzegawczy i umiejący ocenić ewentualne ryzyko.

Cel kursu: Przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych w zakresie III. klasy uprawnień

Czas trwania: 

Operator koparkoładowarki w zakresie III klasy uprawnień ilość godzin 134 przy grupie 10 osobowej (52 godziny teorii + 82 godziny praktyk)

w przypadku grupy o  mniejszej ilości osób program przewiduje możliwość  szkolenia indywidualnego wówczas ilość godzin praktyk przypadająca na 1 osobę wynosi 14.5 godziny

Cena: 2400

Informacje uzupełniające 

Egzamin przed: Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalneg22400

Konspekt kursu

Całkowity czas: 134 h

Tematyka


Teoria

52

Praktyka

82

TERMINY: NAJBLIŻSZE SZKOLENIA OPERATORÓW MASZYN BUDOWLANYCH

Generated by wpDataTables