Programowanie sterowników PLC Siemens

Najbliższy termin: uzgadniamy telefonicznie

Kursy odbywają się w trybie indywidualnym prosimy o zapisy telefoniczne lub poprzez formularz.

terminy: 12.09.2022 - 24.12.2022 - 06.01.2023

Czego nauczysz się na kursie

Zdobądź fachową wiedzę i poszukiwane rynkowo kwalifikacje.

Czego nauczysz się na kursie

Uczestnik kursu zapozna się i zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu budowy, funkcjonowania oraz zastosowania sterowników logicznych PLC S7-1200 firmy SIEMENS. Następnie przyswoi najważniejsze umiejętności wymagane do programowania, konfiguracji, obsługi i diagnostyki wspomnianych sterowników. Szczegółowo zaznajomi się z językiem programowania LAD (język drabinkowy) oraz FBD (język schematów bloków funkcyjnych).

Po ukończeniu szkolenie, kwalifikacje potwierdzone zostaną w systemie walidacji i certyfikacji KRAJOWEGO CENTRUM AKREDYTACJI – Regionalnego Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji – KCA- RCEWiC

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1 godz. 8:00 – 18:00

 1. Informacje ogólne o produktach S7-1200
 2. Instruktaż montażu, instalacji i użytkowania sterownika PLC S7-1200
 3. Instruktaż instalacji oprogramowania TIA Portal
 4. Przerwa obiadowa
 5. Konfiguracja i uruchamianie sprzętu
 6. Operacje logiczne w języku LAD
 7. Operatory bitowe

Dzień 2 godz. 9:00 – 16:00

 1. Liczniki
 2. Operatory porównania
 3. Timery
 4. Zapoznanie z językiem FBD
 5. Funkcje matematyczne

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu kursu uczestnik nabywa:

 • wiedzę i umiejętności związane z obsługą oraz aktywnym programowaniem sterownika
  SIEMENS S7-1200 za pomocą najnowszej wersji oprogramowania TIA Portal
 • praktykę w konfiguracji połączenia sterownika w topologii sieci, wiedzę teoretyczną o sterowniku PLC
 • znajomość języków programowania LAD oraz FBD

INFORMACJE:

Opis warunków uczestnictwa:

Ogólna wiedza techniczna, płynna umiejętność obsługi komputera w systemie Windows.
Organizator zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia kursu w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń (minimum 6 osób). W tej sytuacji uczestnik zostanie poinformowany o najbliższym wolnym terminie.

Materiały dydaktyczne:

Profesjonalna dokumentacja szkoleniowa oparta na autorskich, szczegółowych skryptach, które zostają udostępnione dla każdego z uczestników.
Każdy z uczestników otrzymuje również materiały piśmiennicze.

Informacje dodatkowe:

Każdy z uczestników ma do dyspozycji:

 • indywidualne stanowisko szkoleniowe składające się z laptopa firmy HP
 • specjalistyczne oprogramowanie TIA Portal
 • swobodny dostęp do sterownika PLC S7-1200 1215C (6 sztuk)
 • panel operatorski KTP700 Basic (6 sztuk)
 • switch XB005 (6 sztuk)

Organizator zapewnia swobodny dostęp do napoi oraz organizuje jeden ciepły posiłek, który ustalany w dniu szkolenia.

KOSZTY:

Koszt zawierający: Udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, certyfikat i zaświadczenie:

2900 PLN/os

Istnieje możliwość dofinansowania udziału do 80% kosztów dla MMŚP z funduszy UE.

KONTAKT

Telefon bezpośredni w temacie PLC: 500 019 855 oraz 505 396 682

DOKUMENTY

 • Badania lekarskie
 • Książeczka zdrowia
 • Formularz jakiś tam
 • Dyplom z certyfikatem