Szkolenie kandydatów na DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH

Zobacz najbliższy termin

Kursy odbywają się w trybie ciągłym, jednak na duże zainteresowanie prosimy o zapisy telefoniczne lub poprzez formularz.

Informacje o kursie "DIAGNOSTA SAMOCHODOWY"

KURS „DIAGNOSTA SAMOCHODOWY”

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu zewnętrznego oraz pracy na stanowisku diagnosty pojazdów samochodowych (metody kontroli, przyrządy, dokumentacja).Warunkiem przyjęcia na kurs jest posiadanie wykształcenia:

 

  1. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów lub
  2. średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, lub
  3. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, lub
  4. średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.
  5. Ukończone 18 lat

Aby uzyskać stosowne uprawnienie diagnostyczne należy ukończyć szkolenie oraz zdać egzamin przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Szkolenie obejmuje 80 godzin zajęć teoretycznych i 37 godzin zajęć praktycznych.

Czas trwania: 117 godzin ok. 1,5 miesiąca

Cena: 2800 zł

NR KONTA DO WPŁATY ZA KURS:

 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego CK w Koninie
ul. Zofii Urbanowskiej 9, 62-500 Konin
94109011990000000019002845
 

 

OPŁATA ZA EGZAMIN – 270 zł NA KONTO:

 

 

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
27113010170020123758200001

 

 

Zapisy i informacje:  w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku,  tel. 632420896, lub zapisy całą dobę sms-em , e-mail: szkoly@zdz.konin.pl

DOKUMENTY

  • Badania lekarskie
  • Książeczka zdrowia
  • Formularz jakiś tam
  • Dyplom z certyfikatem

NAJBLIŻSZE terminy:

Generated by wpDataTables